En helt ny hemsida kommer freezonehaninge.com, den har premiär 24 februari.
En trygg Freezone

Bakgrund

ABF Södertörn, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm län och Haninge kommun har sedan lång tid, var och en för sig, bedrivit ungkultursverksamheter i Haninge kommun. En allt större samhällsutmaning har dock gjort sig gällande i att många unga, särskilt i så kallat utsatta områden lever i utanförskap. Parterna ser också att en marginalisering och upplevelse av växande klyftor hotar samhällsgemenskapen.  

Tilliten mellan människor, till samhällets institutioner, myndigheter och dess företrädare urholkas. Utanförskapet riskerar att förstärka tendenser till apati och bristande delaktighet i samhällslivet och inte minst att det finns kriminalitet, framväxt av parallellsamhällen och extremistiska och våldsbejakande ideologier.  Utanförskapet skadar såväl den enskilda individen som samhället i sin helhet, politiskt och ekonomiskt. Mot tendenserna till utanförskap ställs strategier för inkludering. Parterna ser här vinsterna i att utveckla samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Genom att arbeta tillsammans kan vi nå längre än var och en för sig. Kommunen kan garantera ett långsiktigt stabilt ramverk och det civila samhällets aktörer kan i sin tur nå en djupare och trovärdigare förankring bland unga. På så vis kan förtroende och tillit till samhällets funktioner återskapas, vilket leder till minskad känsla av utanförskap och en ökad vilja till delaktighet.