En helt ny hemsida kommer freezonehaninge.com, den har premiär 24 februari.
En trygg Freezone

Om FreeZone

Freezone är ett idéburet offentligt partnerskap för ungkultursverksamhet i Haninge genom Haninge kommuns Kultur och fritidsnämnd, Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län och ABF Södertörn. Detta samarbete syftar till att bättre ta till vara på ungas kraft och initiativförmåga och arbeta med att ge unga personer verktyg, genom förmågor inom kulturen som kan bidra till att unga kan påverka sitt eget liv och samhället i positiv riktning. Stimulera till att unga personer med olika bakgrunder träffas, för att gemensamt utöva sina intressen och formulera sig kring sin situation. Samarbetet skall även medverka till att goda föredömen i det civila samhället kan utvecklas i det offentliga rummet och fylla det med demokratiska och toleranta värderingar. Verksamheten  skall verka för alla unga, 15-25 år, oavsett bostadsort, etnicitet, könsidentitet eller sociala och ekonomiska uppväxtvillkor.